culture

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

วัดในหาน ตั้งอยู่ใกล้ หาดในหาน ในเขตราไวย์ Wat Nai Harn near Nai Harn Beach Phuket Photo Gallery : วัดในหาน – Wat Nai Harn

หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองภูเก็ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และศึกษา เรื่องราวต่างๆได้  

พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ เป็นพระวิทยากร วัดท่าเรือ และเป็นครูพระสอนศีลธรรมวิชาธรรมะศึกษา สำหรับน้องๆ เยาวชน ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนธรรมะหลักสูตรฉบับภาษาไทย – อังกฤษ สามารถ ติดต่อได้ที่วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 –…

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนชาวภูเก็ต จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของการสร้าง ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนได้มีการไป อัญเชิญผงธูปกิมซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต้) มาจากเมืองจีนโดยจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานเพื่อเป็น ที่เคารพบูชา และประกอบพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่าศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว