People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ในมุมสงบบริเวณพื้นที่สวนสาธาณะสะพานหิน ไม่ไกลจาก “วงเวียนหอย” ของชาวภูเก็ต เราจะพบร้านกาแฟเล็กๆ ชื่อน่ารักว่า Pikgo Café

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา