culture

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

วัดเกาะสิเหร่ ทางเข้าวัดจะอยู่ด้านข้างโรงเรียนเกาะสิเหร่ ทางขึ้นค่อนข้างชันเล็กน้อย Wat Koh Sirey has entrance at the side of Koh Sirey School.

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนชาวภูเก็ต จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของการสร้าง ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนได้มีการไป อัญเชิญผงธูปกิมซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต้) มาจากเมืองจีนโดยจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานเพื่อเป็น ที่เคารพบูชา และประกอบพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่าศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว