สัมภาษณ์ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย ประธานสมาคมเพอนารากัน

ในปี พ.ศ. 2558 ยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองภูเก็ตเป็น เมืองสร้างสรรค์ทางด้านการทำอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ข่าวดีนี้เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ สำหรับชาวภูเก็ต ด้วยมีเพียง 18 เมืองทั่วโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Creative City of Gastronomy และภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

Phuketindex.com ได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์นายแพทย์โกศล ในฐานะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัย ที่ให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ยูเนสโก ร่วมรับฟังและทำความเข้าใจ Creative City of Gastronomy พร้อมไปกับเรา

Read more: https://live.phuketindex.com/phuket-city-of-gastronomy-4781.html

Related Post

สัมภาษณ์ คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

สัมภาษณ์ คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

huket Lobster Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าภาพ คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

Leave a Reply