สัมภาษณ์ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย ประธานสมาคมเพอนารากัน

ในปี พ.ศ. 2558 ยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองภูเก็ตเป็น เมืองสร้างสรรค์ทางด้านการทำอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ข่าวดีนี้เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ สำหรับชาวภูเก็ต ด้วยมีเพียง 18 เมืองทั่วโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Creative City of Gastronomy และภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

Phuketindex.com ได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์นายแพทย์โกศล ในฐานะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัย ที่ให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ยูเนสโก ร่วมรับฟังและทำความเข้าใจ Creative City of Gastronomy พร้อมไปกับเรา

Read more: https://live.phuketindex.com/phuket-city-of-gastronomy-4781.html

Related Post

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

Leave a Reply