วัดอนุภาษกฤษฎาราม – Wat Anuphat Kritdaram

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) มีพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างมาพร้อมกับวัด ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อด้วน”

Wat Anuphat Kritdaram (Wat Ket Ho), this small temple is situated between Phuket City and Patong at Talat Yai.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.