สัมภาษณ์ คุณภาทิยา โกยสมบูรณ์ – เจ้าของ Pati Pati Shop

Brand Pati Pati เป็น Brand ที่รวบรวมเครื่องประดับของผู้หญิง ซึ่งเน้นไปที่งานเพชรสังเคราะห์ CZ / WHITE GOLD / BLACK RODIUM / SILVER และ PEARL ค่ะ มีทั้งต่างหู แหวน สร้อยคอ และกำไล โดยงานของเราจะแบ่ง Collection ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์สาวๆในทุก Lifestyle นะคะ ทั้งสำหรับสาวหวาน สาวมั่น หรือแบบ Minimal Style

Related Post

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

Leave a Reply