สัมภาษณ์ คุณภัทร สุวัณณาคาร – กรรมการผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต

คุณภัทร สุวัณณาคาร หรือคุณปั๋น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์และเดอะการ์เด้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ตรงข้ามโฮมโปรถลาง)

Related Post

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

Leave a Reply