สัมภาษณ์ คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร ดิ แอทติจูด คลับ

เมื่อพูดถึงวันเสาร์ (Saturday) คุณนึกถึงอะไร?… เชื่อว่าหลายคำตอบคงออกไปในแนวการได้ท่องเที่ยว และทำกิจกรรมตามแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ทว่าวันเสาร์ สำหรับ บอสใหญ่ของ ดิ แอทติจูด คลับ (The Attitude Club) วันเสาร์เป็นช่วงเวลาแห่งการมอบสมดุลให้กับการใช้ชีวิต สมดุลที่ว่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไร และสถานที่แบบไหนที่คุณค่าของการใช้ชีวิตจะถูกเติมเต็ม บางทีวีดีโอสัมภาษณ์นี้ อาจจะเป็นคำตอบที่คุณก็กำลังค้นหาอยู่…

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.