property

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับหลาย ๆ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้ง ‘บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด’ หรือ ‘PKCD’