คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล เจ้าของโครงการ “ภูเก็ตโกลเด้นวิลล์” โดยบริษัท แคปส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ด้วยเวลา 15 ปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ ทำให้วันนี้เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ และสอดประสานกับภาครัฐเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวหน้าต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.