สัมภาษณ์ คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

ภูเก็ตอินเด็กซ์อาสาพาคุณไปทำความรู้จักกับเทศกาลชื่อเก๋ไก๋ “เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร” หรือ Phuket Lobster Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าภาพ คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว สำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นหูนักกับชื่อบริษัทยาวๆ และงานกุ้งมังกรที่ว่า คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด จะมาเล่าให้เราฟังกัน

Related Post

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

Leave a Reply