สัมภาษณ์คุณสุชาดา จันทร์ชูวนิชกุล กับวัฒนธรรมการแต่งกายสไตล์บาบ๋า

คุณสุชาดา จันทร์ชูวณิชกุล ได้ชื่อว่าเป็นชาวภูเก็ตที่แต่งกายสะท้อนความสวยงามตามแบบฉบับสาวบ้าบ๋าได้อย่างน่าสนใจ ใครได้เห็นก็ชื่นชม ภูเก็ตอินเด็กซ์จึงถือโอกาสอันดีพาคุณไปทำความรู้จักคุณสุชาดากับความหลงใหลของเธอในการแต่งกายแบบบ้าบ๋า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าอีกด้านของชาวภูเก็ตพื้นถิ่น ที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้ย่านเมืองเก่าของเรา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.