วัดสุวรรณคีรีเขต – Wat Suwankiriket

วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) มีเรื่องเล่าแห่งศรัทธามากมาย เช่น ตำนานลูกนิมิตที่แสนอัศจรรย์ รวมทั้งองค์เทวรูปพระนารายณ์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

Wat Suwankiriket (Wat Karon) far from Phuket town 18 kilometers.

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.