สัมภาษณ์พิเศษ ภูเก็ตพัฒนาเมือง

 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับหลาย ๆ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้ง ‘บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด’ หรือ ‘PKCD’ ซึ่งก่อตั้งโดย 6 นักธุรกิจที่รู้จักกันดีในภูเก็ต โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

Phuketindex.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ และดร.เผด็จ จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ PKCD

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.