สิทธิชัย ธนากรเจริญ – DMD SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @patong

Phuketindex.com ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสิทธิชัย ธณากรเจริญ หรือ คุณเบิร์ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการโรงแรม SLEEP WITH ME HOTEL กับประสบการณ์เกือบเจ็ดปีกับการทุ่มเทบริหารงานโรงแรมแห่งนี้ ที่คุณเบิร์ดได้มีส่วนเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การดูแลการก่อสร้างบางส่วน ให้โรงแรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการทำการตลาดและการบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่

Related Post

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

Leave a Reply