สัมภาษณ์ คุณสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ตกับศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว บทบาทและมุมมองของคุณสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตนั้นก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยเป็นการรวมตัวของผู้ที่อยู่ในภาคส่วนของวงการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญประมาณกว่า 200 บริษัท ปัจจุบันมี คุณสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเป็นวาระที่สอง ก่อนจะหมดวาระในอีกไม่นาน คุณถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ได้ให้โอกาสภูเก็ตอินเด็กซ์สัมภาษณ์พร้อมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัวของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.