สัมภาษณ์คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร – ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา ในวาระที่ คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร หรือคุณเกด เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เมื่อไม่นานมานี้ ภูเก็ตอินเด็กซ์จึงหาโอกาสพูดคุยเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับท่าน ซึ่งก็ได้ถือโอกาสนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นทิศทางของการท่องเที่ยวที่หลายๆ ภาคส่วนกำลังพยายามส่งเสริมและมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.