ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลาง เป็นหนึ่งในความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อรองรับสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว

วันนี้ Phuketindex ได้ร่วมพูดคุยกับคุณตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ เกี่ยวกับข้อคิดในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและความกังวลต่อสถานการณ์สุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.