นิทรรศการเมืองไทย ในสมัยรัชกาลที่ 7 King Prajadhipok’s exhibition at Peranakan Museum, Phuket

นิทรรศการเมืองไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 4 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ภูเก็ต และศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเทศบาลนครภูเก็ต

เชิญชม “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบาบ๋าภูเก็ต” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ชั้น 2
เปิดให้เข้าชม
วันอังคาร – วันศุกร์ : เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 10.00 น., เวลา 13.30 น. และ เวลา 15.30 น.
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

King Prajadhipok’s exhibition
4th August – 30th September 2017, Peranakan Museum, Phuket and Tourist Information Center

Lifestyle and local culture “Baba Phuket” at Peranakan Museum on 2nd floor
Open to visit twice a day every Tuesday to Sunday
On Tuesday – Friday : Time 10.00 am and 2 pm
On Saturday – Sunday and Holiday : Time 10.00 am, 1.30 pm and 3.30 pm

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.