เชิญชม “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบาบ๋าภูเก็ต” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

เชิญชม “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบาบ๋าภูเก็ต” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ชั้น 2
เปิดให้เข้าชม
วันอังคาร – วันศุกร์ : รอบเช้า เวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : รอบเช้า เวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น. และ เวลา 15.30 น.
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Lifestyle and local culture “Baba Phuket” at Peranakan Museum on 2nd floor
Open to visit twice a day
On Tuesday – Friday : In the morning time 10.00 am, In the afternoon time 2 pm
On Saturday – Sunday and Holiday : In the morning time 10.00 am, In the afternoon time 1.30 pm and 3.30 pm
*No commission

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.