คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์ คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับมาสคอตภูเก็ต “น้องจุ้ง” หรือ ชื่อเต็มว่า “น้องจุ้งมังจร”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.