สัมภาษณ์ คุณธเนศ มั่นน้อย – ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่ 5

บทสัมภาษณ์ คุณธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่ 5 กับภารกิจเพื่อทะเลในฝันและอันดามันของเรา กับเรื่องราวของผู้พิทักษ์แนวชายฝั่งทะเลอันดามัน บนพื้นที่กว่า 585 กิโลเมตร ร่วมด้วยแนวคิดที่น่าสนใจและข้อคิดดีๆ จากผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์ในด้านงานอนุรักษ์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.