สัมภาษณ์ คุณชวน สุวัณณาคาร ผู้จัดการทั่วไป บ้านสุวัณณ์ทวี ภูเก็ต

“ถ้าเป็นการใช้ชีวิตแล้ว ก็คือ ต้องทำให้เต็มที่ครับ เล่นก็เล่นให้เต็มที่ ทำก็ทำให้เต็มที่ สนุกกับสิ่งที่ทำ เหนื่อยได้แต่อย่าท้อ คุณอาจจะเหนื่อยกับงานหรือเหนื่อยกับชีวิตก็ได้ แต่ถ้าคุณท้อคุณแม้จะยังไม่เหนื่อยคุณก็ทิ้งแล้ว” คุณชวนกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.