วัดถาวรคุณาราม – Wat Thavornkunaram

วัดถาวรคุณาราม  หรือ วัดแสนสุข ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาดใหญ่ ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต

Wat Thavornkunaram located on Phuket town.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.