วัดเขารังสามัคคีธรรม – Wat Khao Rang

วัดเขารังสามัคคีธรรม มีพื้นที่ส่วนใหญ่รายล้อมด้วยแมกไม้เขียวชอุ่ม และวิวภูเขา

Most of the area surrounding Wat Khao Rang is lush green forests and mountains.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.