วัดไชยธาราราม – Wat Chaitararam

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จากเรื่องราว ความศักดิ์สิทธิ์ และ คุณความดี ของ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ในการเป็นที่พึ่ง ให้แก่ชาวบ้าน

Wat Chaitararam or Wat Chalong was widely known as a holy temple containing Luang Po Cham‘s sacredness.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.