ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุนโรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT)

โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT) เดิมคือโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตอะคาเดมี PIADS ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ในเครือองค์การ United World College (UWC) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย มีสังคมที่อบอุ่น ใส่ใจ และมุ่งมั่นกับการเรียนรู้ โรงเรียนมอบการศึกษาอย่างรอบด้านแก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการฝึกสมาธิ

ข้อมูลนักเรียน: ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 375 คน จาก 59 สัญชาติ อายุตั้งแต่ 18 เดือน – 18 ปี
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2552

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.