เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย “วัฒนธรรมการแต่งงานชาวภูเก็ต – บ้าบ๋าย่าหยา” โดยคุณสมยศ ปาทาน

ลองไปฟังกัน ขนบธรรมเนียมและพิธีของชาวบ้าบ๋าย่าหยาในภูเก็ต เกี่ยวกับการแต่งงาน คติความเชื่อ และวิธีชีวิตของสตรีบ้าบ๋า แบบคร่าวๆ

Traditions and ceremonies of the Baba Nyonya People in Phuket, the lifestyle of Baba women. Let’s see from this VDO.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.