ชุดเครื่องแต่งกายประเภทต่างๆ โดยคุณสมยศ จากร้านโตราคาน – บ้าบ๋าย่าหยา ภูเก็ต

สรุปย่อ เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการแต่งกายแบบท้องถิ่น บ้าบ๋าย่าหยา ของชาวภูเก็ต มีกี่แบบ รวมถึงวิวัฒนาการ

This is an easy to understand VDO clip about Baba Nyonya costume in Phuket; how many types, including evolution.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.