บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

เวียนมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตกับ โรงแรม สลีปวิธมี ป่าตอง ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้วที่โรงแรมมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร คุณสุทัศน์ โก๊ยดุลย์ – รองผู้จัดการทั่วไป และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมบริจาคเลือด รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนมาบริจาคกันค่ะ

ติดตามชมภาพได้ที่ The 12th Blood Donation at Sleep With Me Hotel, Phuket

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.