ถวายเครื่องสักการะให้กับกรมหลวงชุมพรฯ ณ พลับพลากรมหลวงชุมพรฯ สะพานหิน

วันที่ 6 สิงหาคม 58 บริษัท อันดาโฟกัส จำกัด ถวายเครื่องสักการะให้กับกรมหลวงชุมพรฯ และพระอาจารย์ทั้ง 2 องค์ ณ พลับพลากรมหลวงฯ สะพานหิน

To see more photos from this event please visit: Worship Ceremony to Prince Abhakara Kiartivongse at Sapanhin Phuket

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.