อริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ

พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ เป็นพระวิทยากร วัดท่าเรือ และเป็นครูพระสอนศีลธรรมวิชาธรรมะศึกษา สำหรับน้องๆ เยาวชน ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนธรรมะหลักสูตรฉบับภาษาไทย – อังกฤษ สามารถ ติดต่อได้ที่วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. โทรศัพท์ 087-6257570

Related Post

One thought on “อริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.