เยาววิทย์ – เที่ยวแบบอิ่มใจ ไปกับเด็กๆ เยาววิทย์

พบกับการท่องเที่ยวแนวใหม่ A Day With Yaowawit Kid (ราคาอยู่ที่ 1500 บาท/คน รวมที่พักและอาหาร 3 มื้อ) ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ณ โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ แบบกินนอน สำหรับเด็กๆ ด้อยโอกาส เชิญชมคลิปค่ะ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.