นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีกับตลาดการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กองตลาดเอเชีย ได้จัดงาน Amazing Thailand Luxury Sale Meeting 2019 (Korean Market) ทาง phuketindex.com จึงขอนำส่วนหนึ่งของคำสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในเกาหลี และเทรนด์การท่องเที่ยวของชาวเกาหลีในปัจจุบัน โดย คุณฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ คุณสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานโซล (วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม The Slate จังหวัดภูเก็ต)

รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ทาง Thailand Luxury Sales Meeting 2019 by TAT East Asia Market at Phuket

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.