Travel

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

เปิดให้เข้าชม
วันอังคาร – วันศุกร์ : 10.00 น., 14.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 10.00 น., 13.30 น., 15.30 น.
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วัดมงคลนิมิตร ตั้งอยู่บน ถนนดีบุกในตัวเมืองภูเก็ต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ Wat Mongkol Nimit located on Dibuk Road at Phuket Town ,  is ordinary of the…