Travel

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

การแต่งกายแบบบ้าบ๋า เป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าอีกด้านของชาวภูเก็ตพื้นถิ่น ที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้ย่านเมืองเก่า

เปิดให้เข้าชม
วันอังคาร – วันศุกร์ : 10.00 น., 14.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 10.00 น., 13.30 น., 15.30 น.
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ