Phuket

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

บทสัมภาษณ์ คุณธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่ 5

On Thursday 19th September 2013, Andara Resort & Spa held its annual Family Day at the ground of Kamala Football…

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนชาวภูเก็ต จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของการสร้าง ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนได้มีการไป อัญเชิญผงธูปกิมซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต้) มาจากเมืองจีนโดยจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานเพื่อเป็น ที่เคารพบูชา และประกอบพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่าศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว