Phuket

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) มีเรื่องเล่าแห่งศรัทธามากมาย เช่น ตำนานลูกนิมิตที่แสนอัศจรรย์ รวมทั้งองค์เทวรูปพระนารายณ์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง Wat Suwankiriket (Wat Karon) far from Phuket town 18 kilometers.  

คุณภัทร สุวัณณาคาร หรือคุณปั๋น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์และเดอะการ์เด้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ตรงข้ามโฮมโปรถลาง)