Phuket

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

ในอดีตที่ผ่านมาคุณณัฐชยา หรือคุณแอมทำงานเกี่ยวข้องกับการตลาดมาโดยตลอด เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์ในภูเก็ต