Phuket

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

ขอแนะนำสถาปนิกสาวรุ่นใหม่ชาวภูเก็ต คุณปวิตรา บุรีรักษ์ (โรส) ผู้ซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจในการปรับโฉมวงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในนามของ Cher Architects Co.,Ltd. และกับธุรกิจใหม่ของเธอในนาม Chervista Co.,Ltd. ที่ให้บริการแบบ Bedroom Specialist เป็นรายแรกในจังหวัดภูเก็ต เพราะเธอมองว่าห้องนอนเป็นสถานที่ซึ่งต้องการงานออกแบบที่มีสไตล์ และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ