culture

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

The 2015 Phuket Por Tor Festival is taking place from 1st – 12th September. Also known as the Hungry Ghost…

วันที่ 6 สิงหาคม 58 บริษัท อันดาโฟกัส จำกัด ถวายเครื่องสักการะให้กับกรมหลวงชุมพรฯ และพระอาจารย์ทั้ง 2 องค์ ณ พลับพลากรมหลวงฯ สะพานหิน To see more photos from this…

หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองภูเก็ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และศึกษา เรื่องราวต่างๆได้