รักษ์ภูเก็ตให้สวยงามตลอดไป “Phuket Green Day at Naiyang Beach”

วันนี้ทีมงาน phuketindex.com มาร่วมกิจกรรม “ทำความสะอาดชายหาด” ที่หาดในยางกับโครงการ Phuket Green Day โดย Phuket Hotels Association ขยะที่เก็บได้ทั้งหมดถึง 1.7 ตัน ซึ่งปกติหลังจากช่วงมรสุมจะมีขยะที่ถูกพัดสู่ชายหาดเยอะมาก โดยวันนี้ที่เห็นขยะส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกและฝาขวด

__________

Let’s keep our Phuket island always beautiful

Today phuketindex.com team come to join the activities “Beach Cleaning” at Nai Yang Beach with Phuket Green Day at Nai Yang Beach project organized by Phuket Hotels Association’s Environmental & Sustainability Working Group. It is a 1.7 ton of garbage that we got. After the monsoon period, most of the garbage is plastic scraps and bottle caps.

More information: https://www.facebook.com/PhuketHotelsAssociation

To see photos please visit: Phuket Green Day at Nai Yang Beach

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.