“แบ่งปันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 9 ณ อาคาร เดอะ พลาซ่า สุรินทร์ ภูเก็ต

การบริจาคโลหิตกับสภากาชาด ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร เดอะ พลาซ่า สุรินทร์ ภูเก็ต ครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากมาย และทางพาราไดส์กรุ๊ปได้จัดเตรียมอาหารมาร่วมสนับสนุน และมีการออกร้านจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลกมลา มารับชมบรรยากาศของงานในวันนั้น พร้อมนี้ มีคลิปวีดีโอสัมภาษณ์คุณประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คุณศิริวรรณ ปาณะพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงคุณวชิราภรณ์ บุณยขจร จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ภูเก็ต

สำหรับงาน “แบ่งปันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 10 นั้น จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะ

ติดตามชมภาพถ่ายได้ที่ The 9th Blood Donation at The Plaza Surin, Phuket

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.