จำปาดะ ญาติสนิทของ ขนุน อร่อยกันคนละสไตล์

จำปาดะเป็นไม้ยืนต้น อยู่ในวงศ์ Moraceae วงศ์เดียวกับขนุน ถิ่นกำเนิดอยู่ในคาบสมุทรมลายู ผลจำปาดะคล้ายขนุนแต่เล็กกว่า ชื่อในภาษามลายู คือ cempedak (เจิมเปอดะก์) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Artocarpus integer

เมื่อพูดถึงจำปาดะ 1 ลูก/ผล จะหมายถึงผลใหญ่ทั้งผล มีเปลือกหุ้มเมื่อผ่าออกจะมีเนื้อในเป็นยุม ติดอยู่กับไส้หรือแกนกลางของผล แต่ละยุมจะมีเมล็ดจำปาดะอยู่ 1 เมล็ด

กลิ่นของจำปาดะ ค่อนข้างรุนแรง ออกแนวหวานเลี่ยน ผลจำปาดะนิยมกินสดและนำมาชุบแป้งทอดคล้ายๆ กล้วยทอด (เมล็ดสามารถทานได้เมื่อสุก)

สรรพคุณของจำปาดะ

  • เนื้อมีวิตามินเอสูง ไฟเบอร์สูง มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ
  • เปลือกไม้มีสรรพคุณทางยารักษาโรคมาลาเรียได้
  • เมล็ดช่วยขับน้ำนมในสตรีหลังคลอด

Let’s try Champada, a fruit native to Thailand’s south. It is similar to jackfruit but smaller. Inside each Champada, there are a few little fragments that adhere to its core, each with one Champada seed inside.

The smell of Champada is quite strong. Champada is commonly eaten uncooked and sometimes people fry it like fried bananas (seeds can be eaten when cooked).

Champada has a slight laxative effect and is abundant in vitamin A and fiber. The bark contains antimalarial effects and can be used to treat malaria. Seeds aid in the excretion of milk in postpartum women.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.