People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

คุณศาสวัต หลิมพานิชย์ หรือ คุณจอม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. อินเตอร์ มิวสิค จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังสถาบันสอนดนตรี Yamaha Music School และ Phuket International Dance Academy ที่มีการดำเนินการแบบมืออาชีพ…

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย