People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

นักธุรกิจรุ่นใหม่ “นักบริหารหญิง” ชาวท้องถิ่นภูเก็ต คุณนันทพร อมรไพโรจน์ หรือ “เจนนี่” ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัลพาราไดส์รีสอร์ทแอนด์สปา และ สยามนิสสัน เอ.อาร์