People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงให้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในจังหวัดที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างภูเก็ตเรา

ในอดีตที่ผ่านมาคุณณัฐชยา หรือคุณแอมทำงานเกี่ยวข้องกับการตลาดมาโดยตลอด เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์ในภูเก็ต

คุณภัทร สุวัณณาคาร หรือคุณปั๋น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์และเดอะการ์เด้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ตรงข้ามโฮมโปรถลาง)

huket Lobster Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าภาพ คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด