People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ในอดีตที่ผ่านมาคุณณัฐชยา หรือคุณแอมทำงานเกี่ยวข้องกับการตลาดมาโดยตลอด เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์ในภูเก็ต

huket Lobster Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าภาพ คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นักธุรกิจรุ่นใหม่ “นักบริหารหญิง” ชาวท้องถิ่นภูเก็ต คุณนันทพร อมรไพโรจน์ หรือ “เจนนี่” ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัลพาราไดส์รีสอร์ทแอนด์สปา และ สยามนิสสัน เอ.อาร์