People

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

ในมุมสงบบริเวณพื้นที่สวนสาธาณะสะพานหิน ไม่ไกลจาก “วงเวียนหอย” ของชาวภูเก็ต เราจะพบร้านกาแฟเล็กๆ ชื่อน่ารักว่า Pikgo Café

ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในประเทศไทย และในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ หนึ่งในผู้ทำงานเบื้องหลังเพื่อความสำเร็จนี้คือ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย